Kayseri'de Ölüm Ve Yaralamalı Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

 Anasayfa > Haberler > Kayseri'de Ölüm Ve Yaralamalı Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

29 Nisan 2021

Kayseri'de Ölüm Ve Yaralamalı Trafik Kazası Sonucu Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları

-Ölüm ve yaralamalı trafik kazalarının hukuki ve cezai olmak üzere iki yönü bulunmaktadır.

-Öncelikle olayın cezai yönü olarak ölüme veya yaralamaya sebebiyet veren karşı taraf sürücünün Ceza Hukuku anlamında cezalandırılması için ilgili Cumhuriyet Savcılığına şikayetçi olunması gerekir. Daha sonra ise olayın hukuki yönü olarak tazminat hukuku gereğince ölüme ve yaralamaya sebebiyet veren karşı taraf araç sürücüsüne, araç sahibi ile işletenine ve ilgili sigorta şirketine karşı müştereken ve müteselsileren sorumlu olarak maddi tazminat davası açılır. Burada sigorta şirketi sigorta poliçe limitleriyle sınırlı olarak sorumludur.

-Bu tip davalarda maddi tazminat için anlaşma durumu olup olmadığı açısından sigorta şirketine ön başvuru yapılması dava şartı olup sigorta şirketine başvuru yapılmadan açılacak maddi tazminat davası mahkemece dava şartı yokluğundan reddedilecektir

- Bu tip davalarda Manevi Tazminat alacağı davası sadece araç sürücüsüne karşı açılır.

-Bu tip davalarda görevli mahkeme sigorta şirketi davalı gösterilmişse Asliye Ticaret Mahkemeleri olup eğer sigorta şirketi davalı gösterilmemişse o zaman da Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

-Bu tip davalar kazanın meydana geldiği yer il veya ilçe mahkemesinde açılır.