Kayseri'de Tanıma Ve Tenfiz Davaları

 Anasayfa > Haberler > Kayseri'de Tanıma Ve Tenfiz Davaları

15 Nisan 2021

Kayseri'de Tanıma Ve Tenfiz Davaları

-Tanıma ve Tenfiz davaları yurt dışında boşanan çiftlerin yurt dışı boşanma kararını Türkiye’de geçerli hale getirmeleri için Türkiye’deki Aile Mahkemelerinde açtıkları davalardır.

-Bu tip davalar eğer her iki tarafta mahkemede bir avukat ile temsil edilirlerse yaklaşık 1 hafta içinde sonuçlanmaktadır. Ancak taraflardan biri avukatla kendisini temsil ettirmezse o zaman diğer tarafa şahsen yurt dışı tebligatı yapılması gerekeceğinden o durumda bu dava aylarca uzamaktadır.

-Bu tip davalar için yabancı mahkeme kararının kesinleşme şerhli tercümeli aslı , kazarı veren ülke mahkeme kararı üzerine yazılan apostil şerhi ve taraflarca avukatlara verilecek vekaletnameler gerekmektedir.