Kayseri'de İşçi Alacağı Ve İş Hukuk Davaları

 Anasayfa > Haberler > Kayseri'de İşçi Alacağı Ve İş Hukuk Davaları

25 Mart 2021

Kayseri'de İşçi Alacağı Ve İş Hukuk Davaları

-Bu tip davalarda işçi, işverenden Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Fazla çalışma ücreti, Genel tatil

alacağı ve işe iadesini talep ve dava edebilir

-İşçi işveren tarafından haksız bir şekilde işten çıkartılırsa ilerde hak kaybına uğramamak için acilen

noterden ‘’ işten işveren tarafından haksız yere çıkartıldığına ve bu nedenle tüm dava ve talep haklarının

saklı olduğuna dair ‘’ ihtarname çekmelidir.

-Aksi takdirde işveren tarafından işçinin devamsızlık yaptığından bahisle çıkarıldığını iddia etmesi

durumunda işçinin hak ve alacaklarını alamaması riski doğabilmektedir.

-Bu tip davalar işçinin çalıştığı yer iş mahkemesinde veya işverenin merkezinin olduğu yer iş

mahkemesinde açılabilir.

-Bu tip davalarda işçinin dava açmadan önce arabuluculuk müessesine başvurması zorunlu olup dava

şartı olduğundan işçi iş mahkemesinde dava açmadan önce Kayseri Adliyesinde bulunan arabuluculuk

merkezine başvurmalıdır. Neticeten işçi arabuluculuk sonucunda işveren ile anlaşamazsa bu anlaşamama

tutanağı ile birlikte iş mahkemesinde davasını açabilir.