Kayseri'de İş Kazası Davası

 Anasayfa > Haberler > Kayseri'de İş Kazası Davası

20 Mart 2021

Kayseri'de İş Kazası Davası

-İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaması nedeniyle işten kaynaklı olarak iş yerinde veya işyeri dışında başka yerde meydana gelen kazalarda işçinin işverene karşı maddi ve manevi tazminat davası açma hakkı vardır.

-İş kazası davalarında eğer iş yerinin iş kazası sigortası varsa sigorta şirketinin de davalı gösterilmesi davayı kazanmamız durumunda tazminat alacağımızı tahsilat kolaylığı sağlayacaktır.

-Yine İş kazası davalarında eğer müştereken ve müteselsilen sorumlu işveren varsa onun da davalı olarak gösterilmesi yine davayı kazanmamız durumunda tazminat alacağımızı tahsilat kolaylığı sağlayacaktır

-Yine İş kazası davalarında iş kazasın sonucu yaralanmada işçide maluliyet varsa bunun yüzdesel olarak oranının belirlenmesi ve ayrıca talep edilen manevi tazminat miktarının da tam olarak belirlenerek davanın açılması gerekmektedir.

-Ayrıca iş kazası nedeniyle kazadan itibaren en geç 6 ay içinde işveren hakkında ceza şikayetinde bulunulması da ilerde davalı işveren ile uzlaşarak tazminat alacaklarınızın tahsil edilmesinde tarafınıza kolaylıklar sağlayacaktır.