Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

 Anasayfa > Haberler > Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

05 Mart 2021

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için kanuni olarak evliliğin 1 yıl sürmesi gerekmektedir. Adı üzerinde olduğu gibi bu boşanmanın yapılabilmesi için tarafların tüm konuları (Nafaka, Mal Paylaşımı, Çocukların Velayet v.b) aralarında anlaşmaları ve bir protokole bağlamaları gerekmektedir.

Bu konularda hakimin taktir yetkisi kısıtlıdır ve taraflar hakim önünde protokolün kendilerine ait olduğunu açıklamaları ve anlaşmayı kabul ettiklerini söylemelerinden itibaren tek celsede karara bağlanarak boşanma gerçekleşmiş olur. Bu boşanmada her hangi bir boşanma nedeni ileri sürmeye gerek yoktur. İleriki dönemlerde yapılan protokolden dolayı bir sorun çıkmaması için bu protokolün avukatlar tarafından hazırlanması uygun olacaktır. Zira bu protokolden kaynaklı olarak evlilik sonrası bir çok problem ortaya çıkabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Aşamaları Anlaşmalı olarak boşanmaya karar veren çiftler öncelikli olarak kararlarını tekrar gözden geçirdikten sonra verdikleri karar doğrultusunda anlaşmalarını protokol altına almalıdırlar. Protokol altına alınan kararlar doğrultusunda dava dilekçesi H.M.K nın öngördüğü şekilde hazırlanarak taraflardan birinin ikametgahının bulunduğu yer Aile Mahkemesi’ne sunulmalıdır. Dilekçeler H.M.K ya uygun olmadığı taktirde dilekçe mahkemece reddedilmektedir.

Bu sebeple dilekçenin dikkatlice ve usulüne uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası reddedileceğinden mahkeme masrafları taraflara yükletilmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davası açıldıktan sonra tevzi edilen mahkemenin yoğunluğunda göre duruşma tarihi çok sonraki bir güne verilmektedir. Duruşmanın daha öne alınabilmesi için tevzi edilen mahkeme hakimi yada duruma göre kalemi ile usulüne uygun bir görüşme yapılarak kesin olmamakla birlikte daha erken bir güne de duruşma alınabilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Sonrası Yapılacaklar Anlaşmalı boşanma davası sonuçlandıktan sonra hüküm kabul edilebilir ise taraflarca mahkeme kalemine temyizden feragat beyanında bulunularak anlaşmalı boşanma işlemi hızlandırılabilir. Eğer temyizden feragat edilmez ise Gerekçeli Karar yazıldıktan sonra taraflara tebliğe çıkarılarak temyiz sürelerinin geçmesi beklenecek, bu süreler geçtikten sonra karar kesinleştiğinden Nüfus Müdürlüğü’ne aylar sonra işlem bildirilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davasının daha hızlı sonuç verebilmesi ve boşanma kayıtlarının biran önce Nüfusa işlenmesi için işlemlerin dikkatlice ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi lehe olacaktır. Anlaşmalı Boşanma Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Anlaşmalı boşanma davası protokol eşliğinde gerçekleştiğinden protokolün eksiksiz olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu sebepledir ki bu protokolün avukat eşliğinde hazırlanması tarafların lehine olacaktır.

Genel anlamda taraflardan sadece biri bu protokolü kendi lehine olarak bir avukata hazırlatmakta ve diğer tarafa imzalatılmaktadır. Bu sebeple de protokolü hazırlatan taraf kendi çıkarları doğrultusunda protokol şartlarını belirleyebilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için her iki tarafın ortak olarak kararlarını bir avukata izah etmeleri ve avukatın bu istekleri protokol altına almasıdır.

Birbirleri ile görüşmeyen çiftler için ise karşı tarafça hazırlanan protokolü imzalamadan kendi tercih ettiği bir avukata uygunluğunu ve kendi çıkarları göz önüne alınarak kabul edilebilirliğini inceletmelidirler. Her ne kadar imza altına alınan protokol ile dava açılsa da taraflardan biri farkında olduğu bir eksikliği duruşmada dile getirerek düzeltilmesini isteyebilir.

Düzeltmeyi karşı taraf kabul etmez ise boşanmayı da kabul etmememe imkanı bulunmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası avukat ile takip edilecek ise avukata Noter ile verilecek Boşanmaya ilişkin özel bir vekalet ile işlemler takip edilebilmekte ve taraflar adına anlaşmalı boşanma davası açılabilmektedir.