Evlere Haciz Kalktı Mı?

 Anasayfa > Haberler > Evlere Haciz Kalktı Mı?

28 Şubat 2021

Evlere Haciz Kalktı Mı?

Evlere Haciz Kaltı mı sorusu son zamanlarda borçlular tarafından sorulan en çok soru haline gelmiştir.Her ne kadar medyanın etkisi ile evlere yapılan haciz uygulamasının kalktığı yönünde bir söylenti ortaya atıldı ise debunun hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Yargı paketi ile ortaya çıkan bu haberin esasını incelemek yerine yanlış yorumlayarak haber yapılması, habere inanan borçluları daha da zarara uğratmaktadır. Çünkü esas olan evlere haciz uygulamasının kalkması değil, evde zorunlu olarak kullanılması gereken zaruri eşyalara ilişkin haczin kalkmasıdır.

Örnek vermek gerekirse; evinde 105 ekran plazma televizyonu olan borçlunun bu televizyonun haczedilemeyeceği yönünde itirazı kabul görmemektedir. Zira bu televizyon yaşam için olmazsa olmaz bir eşya olmayıp aksine lüks bir eşyadır. Bu sebeple de haczedilmemesi için de bir neden bulunmamaktadır. Farklı bir konu da zaruri olmasına rağmen aynı eşyadan iki adet bulunması durumunda değerli olan bir tanesi de haczedilebileceğidir.

Uygulamada zaruri ihtiyaç olarak kabul edilen buzdolabından evde iki adet bulunuyorsa bunlardan değerli olan bir tanesi haczedilebilecektir. Medyadan çıkan bu tür haberlerin esası incelenmeden yorumlanması hak kaybına neden olmaktadır.

 Zırf bu nedenle dahi nasıl olsa evime haciz gelmeyecek düşüncesi ile borcunu ödemeyen bir çok kişi bulunmaktadır. Bu sebepledir ki evlere haciz kalktı diyerek ödenmeyen borçlarının ötelenmesi yapılan haciz işlemlerinin masraflarının da borca eklenmesine sebebiyet vereceğinden borçların zamanında ödenmesi fayda sağlayacaktır.