Banka Kredi Dosya Masrafı İadesi

 Anasayfa > Haberler > Banka Kredi Dosya Masrafı İadesi

21 Mart 2021

Banka Kredi Dosya Masrafı İadesi

Banka kredi dosya masrafı iadesi ile ilgili yazımız Konut, İhtiyaç, Taşıt v.s. Gibi Tüketici Kredileri ile ilgilidir, (Örnek Mahkeme Kararı İçin Tıklayın) Ticari Krediler için geçerli değildir.Yazılanlar ön bilgi olup mağdur olmamak ve işlemlerin zamanında ve eksiksiz takibi için bir hukukçudan destek almak yararlı olacaktır.

Banka Dosya Masrafı – Kesintilerin Geri Alınması İçin Ne Yapılmalıdır?

Bankalar tarafından Tüketici Kredilerinden kesilen masrafların geri alınabilmesi için iki yol bulunmaktadır. Bu yollara başvurmadan önce başvuru tarihi öncesi son 10 yıl içerisinde kesintilerin neler olduğu tespit edilmeli, dekont, döküm v.s gibi evraklar hazır olmalıdır. Bu evraklar yok ise banka tarafından kesilen masraf tutarı ve ne için kesildiği bilinmelidir. Aksi halde bilinmeyen bir masraf hakkında dava açılacaktır.

 Banka Kredi Dosya Masrafı İadesinde Tüketici Mahkemeleri’ nin Görevi. Banka Kredi Dosya Masrafının geri alınmasında Tüketici Hakem Heyeti başvuru sınırının üstündeki bedellerde Tüketici Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. Tüketici Mahkemelerinde açılan davalar harca tabi olmayıp posta ve sair masraflar için Gider Avansı olarak adlandırılan bedel (140,60 TL) Mahkeme veznesine depo edilmektedir. Mahkeme taktir ettiğinde Bilirkişi incelemesine başvurulacağından ileriki aşamalarda bu ücret te mahkemeye ödenecektir.

Yatırılan gider avansı ve diğer masraflar dava sonunda kazanılması halinde bankadan geri alınmaktadır. Davanın açılması yeterli olmayıp sonuna kadar takip edilerek duruşmalara katılma zorunluğu bulunmaktadır. Duruşmalara katılmama halinde dava düşeceğinden yapılan masraflar geri alınamayarak karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi kararı çıkacaktır.

Bankadan alınan konut kredisinde tüketiciden dosyası masrafı adı altında alınan bedellerin içinde çoğu zaman farklı kalemler de yer aldığından (İpotek Tesis, Ekspertiz, Sigorta Ücretleri v.s) bu talepler reddedilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus bankanın her aldığı bedelin haksız şart olmadığından haksız şartsa girmeyen bedellerin tahsili için dava açılmamalıdır. Aksi taktirde dava kısmen kabul kısmen red kararına uğrayacağından yapılan masraflar alınamayacağı gibi banka avukatlarına vekalet ücreti ödeme durumunda kalınacaktır. Bazı durumlarda ise banka tarafından alınan bedelin ekspertiz yada ipotek tesisi ücreti olarak alındığı belirtilse de düşük bir bedel alınması gerekirken tüketiciden yüksek bedeller alınmaktadır.

Bu duruma ilişkin olarak da fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması her zaman faydalı olacaktır. Aksi taktirde fazla alınan bedellerden vazgeçilmiş kabul edilecektir. Örnek vermek gerekirse; Bankalar ortalama 600 TL civarında Ekspertiz ücreti almaktadırlar. Fakat yapılan birçok bilirkişi incelemesinde bankaların gerçekte ekspertiz şirketlerine ortalama 200 TL – 250 TL ödedikleri görülmekte, hatta bazı durumlarda ekspertiz dahi yapılmadan bankanın kendi taktiri kullanılmaktadır. Bu durumda tüketiciden alınan bedel farkının iadesi gerekmekte, fakat çoğu zaman tüketiciler fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmadıklarından dolayı iade kararı çıkmamaktadır.

 Talep Edilebilen Bazı Kesintiler; Dosya Masrafı Komisyon İstihbarat Ücreti Refinansman – Yapılandırma Ücreti Yapılandırma aşamasında alınan %2 erken kapama ücreti İpotek Fek yazısı ücreti Banka görevlisi tarafından yapılan ipotek tesis ücreti yada ekspertiz ücretleri Olağan tutarların üzerinde alınan ipotek tesis ve ekspertiz ücretleri Yukarıda yazılanlar birçok bankanın dökümlerinin kesinti tutarlarında açıklama olarak yer almaktadır. Fakat bazı bankalar farklı isimler ve kodlar altında kesinti yapmaktadır.

Kısacası; dekontta ne yazarsa yazsın, anlaşılması gereken ve yargının temel aldığı esas, bankanın aldığı masrafı zorunlu gider olarak açıklayamamasıdır. Zorunluluğu açıklanamayan banka dosya masrafı bedelin de iadesi gerekmektedir. Bazı bankaların da sözleşmelere “tutarları talep etme hakkımdan vazgeçiyorum” şeklinde el yazısı ile not yazdırsalar da temel esas olarak geçerliliği bulunmamaktadır.