Kayseri'de Gayrimenkul Ortaklığın Giderilmesi Davaları

 Anasayfa > Haberler > Kayseri'de Gayrimenkul Ortaklığın Giderilmesi Davaları

09 Mart 2021

Kayseri'de Gayrimenkul Ortaklığın Giderilmesi Davaları

Davada Taraflar ve Görevli Mahkeme Her hangi bir sebepten dolayı (Miras, Boşanma, İş, v.s) ortak olunan Gayrimenkulün (Ev, İşyeri, Tarla, Arazi, Arsa v.b) anlaşma ile çözülemeyen paylaşımına ilişkin açılan davalardır. Davada yetkili ve görevli mahkeme ise Taşınmazın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Dava sonucunda ortaklığın giderilmesi satış yolu ile yapılabileceği gibi aynen taksim yolu ile de çözülebilecektir. Aynen taksim ile çözümlenebilecek durumlarda satışın yapılmaması gerekmektedir.

Örnek vermek gerekirse; 5 katlı ve her katta 3 daireden oluşan bir apartmanda toplamda 15 daire bulunmaktadır. Bu taşınmazları kendi aralarından paylaşamayan mirasçılardan biri yada birkaçı diğerlerine davayı yöneltecektir. 4 mirasçıya kalan bu dairelerin 12 adedi aynen taksim ile 3 er daire olarak paylaştırılabilecektir.

Bu paylaşımda dairelerin hangi katta ve hangi cephede olduğu da önem taşımaktadır. Bu şekilde aynen taksim edilebilecek taşınmazlar paylaştırıldıktan sonra arda kalan 3 taşınmazın ise aynen taksimi mümkün olamayacağından satış yolu ile ortaklığın giderilmesi sağlanacaktır. Taşınmazın Mahkeme Kararı İle Satılması Satış aşamasına geçildiğinde öncelikle dairelerin bilirkişi marifeti ile değerleri belirlenecektir.Değerler belirlendikten sonra ortaklara bilirkişi raporları tebliğ edilmek zorundadır.

Tebliğden sonra değer ilan edilecek ve herhangi bir itiraz yok ise Sulh Hukuk Mahkemesi dosyası İcra Satış Müdürlüğü’ne göndererek satışını sağlayacak, ihale yolu ile satıştan sonra davacının yaptığı satış masrafları düşüldükten sonra satış bedeli taraflara paylaştırılacaktır. Temel olarak işlemler çok basit gibi görünse de çok ortaklı taşınmazlarda bu davalar çok uzun sürebilmektedir.

Bunun sebebi de tarafların bazılarının yurt dışında bulunması ya da yurt içinde olsa bile adreslerinin tespit edilememesinden kaynaklanmaktadır.