Anasayfa > Borçlar Hukuku Avukatı > Kayseri Borçlar Hukuku Avukatı
Kayseri Borçlar Hukuku Avukatı

Kayseri Borçlar Hukuku Avukatı

- Alacak Davaları

- Tazminat Davaları

- Trafik Kazalarından Doğan Davalar

- Yurtdışında hukuk sigortası bulunan müvekkillerin Türkiye’de bir kazaya karışmaları halinde sigorta şirketleriyle gerekli yazışmalar yapılarak dava masraflarının ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanmasının sağlanması

- Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları

- Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Kaynaklanan Davalar

- Satım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

- Hizmet Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

- Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad ve Soyad Düzeltilmesi Davaları

- Yaş Düzeltme Davaları

- Kazaî Rüşt Davaları

- Nesebin Reddine, Düzeltilmesine İlişkin Babalık Davaları

- Kıymetli Evrak İptali Davaları


Kayseri Borç AvukatıKayseri Borç Hukuku AvukatıKayseri Borç Avukatı ÜcretleriKayseri Borç Avukatı NumaralarıKayseri Borç AvukatlarıKayseri Borç Avukatı BürosuKayseri AvukatKayseride Borç AvukatlarıKayseri Avukat Bürosu